Maaspoorter van de Maand November

Willem van Loo heeft voortrekkersrol bij Ouderen voor Ouderen

‘Lastig om in nieuwbouwwijk een hart te creëren’


Maandelijks portretteren wij hier ‘de Maaspoorter van de maand’. De Maaspoorter van de maand ontvangt van de winkeliersvereniging een bos bloemen en Winkelcentrum Maaspoort kadobonnen. Door omstandigheden hebben we sinds mei geen Maaspoorter van de maand benoemd, maar we zijn weer terug. Maaspoorter van de maand november is Willem van Loo. Willem is mede-oprichter van Ouderen voor Ouderen (OvO), een organisatie, die zich inzet voor ouderen, met name 60-plussers.


Ruim 22 jaar geleden verhuisde Willem van Loo (70) met zijn gezin van Maastricht naar ‘s-Hertogenbosch, naar de Maaspoort. Hoewel de verhuizing qua stad en inwoners de familie Van Loo goed beviel, was de wijk met name voor Willem aanvankelijk niet meer dan een slaapplaats. Pas toen hij op zijn zestigste met de VUT ging, is de band met de Maaspoort gaan groeien.

“Wat ik me nog herinner, is dat ik de wijk van begin af aan mooi vond, maar ook dat er tussen de bewoners opvallend weinig cohesie was. Maar pas de laatste tien jaar, sinds mijn VUT, ben ik bewust wijkbewoner geworden. Ik ben me toen direct gaan oriënteren op vrijwilligerswerk, want stil zitten, is niks voor mij en ik wilde en wil een bijdrage leveren. Vervolgens ben ik via twee toenmalige gemeenteraadsleden in contact gekomen met ouderenwerk en heb mede het initiatief genomen voor de oprichting van Ouderen voor Ouderen (OvO) in 2008.”

“OvO organiseert activiteiten voor ouderen met als pijlers cultuur, ontspanning en educatie. Het was in eerste instantie stadsbreed bedoeld, maar uiteindelijk hebben we destijds besloten om de Maaspoort als pilot te nemen. De stad kon daarna wel aan bod komen. Nu is het nog steeds hoofdzakelijk gericht op bewoners in de Maaspoort. Maar we sluiten anderen zeker niet uit. Ik denk wel dat we ons doel hebben bereikt met OvO. We hebben een vaste groep mensen die meedoet. Het draait nu goed.”

Initiatiefgroep
Ouderen voor Ouderen is geen stichting en geen vereniging, maar een initiatiefgroep, die bijeenkomsten, lezingen, cursussen en dagtrips voor ouderen organiseert. Willem: “Een ontmoetingsplatform voor ouderen. We willen mensen stimuleren kennis te maken met elkaar via de activiteiten die wij aanbieden. Zo trachten we de gebrekkige sociale cohesie in de Maaspoort met name voor ouderen te verbeteren.”

“Het is helaas een wijk waar geen echt hart in zit. Nu is het natuurlijk lastig om in een nieuwbouwwijk letterlijk een hart te creëren. In de stad is dat veel makkelijker, met leuke cafeetjes, restaurants en terrasjes. Ik denk wel, dat hier vooralsnog een kans is gemist met de Schans, hoewel de nieuwe beheerder Rob Verhagen met zijn team een pluim verdienen voor de inzet en initiatieven. De Schans is wel rijp voor een andere functie. Creëer daar bijvoorbeeld een overdekt permanent terras, wat een ontmoetingsplek voor de wijk kan worden.”

Subsidie
De OvO heeft geen juridische status. Er is geen bestuur, geen directeur, geen voorzitter en er zijn geen leden. Alleen een groep hardwerkende initiatiefnemers en uitvoerders:
Willem van Loo
Heinz Adorf
Iet Adorf
Leonora Schiebergen
Henny Sterken
Joke van Strien
Lida Bouwmans
Dorotee Dalmeijer
Anja Engel

De kosten voor de deelnemers kunnen daardoor en door gemeentelijke subsidie laag worden gehouden. “In het begin hebben we het een tijd gratis gedaan, maar dat bleek niet vol te houden. Vaak zijn de bijeenkomsten inclusief maaltijd en soms gaan we met een bus op pad. Dat kan helaas niet voor niks, maar de kosten voor de deelnemers zijn absoluut beheersbaar en dat blijkt uit de opkomst. Steevast tussen de 15 en 40, soms 70 personen.”

De organisatie bereikt de oudere Maaspoorters via een mailbestand van 175 adressen en via de communicatielijnen van de Wijkraad Maaspoort. “Vroeger konden we de mensen nog informeren via de Maas- en Noord Kroniek, maar die bestaat helaas niet meer. Maar het is goed zo. We zitten vaak aan het maximum aantal mensen, wat we aan kunnen. Je wilt ook niemand teleurstellen en gelukkig hoeft dat bijna nooit.”

Geen datingclub
Naast de activiteiten voor de OvO volgt de voormalig fysisch chemicus cursussen filosofie bij HOVO ( Hoger Onderwijs Voor Ouderen). Hij noemt het zelf ‘een uit de hand gelopen hobby’. “Het komt min of meer voort uit mijn voorliefde voor educatie. Nee, niet de makkelijkste studierichting, maar dat hoeft ook niet. Ik ga het niet uit de weg. Dat geldt ook voor de OvO. We willen de mensen wel een bepaald niveau aanbieden. Bij lezingen betrekken we echte deskundigen, geen hobbyisten. De trips zijn ook allemaal educatief goed onderbouwd al is en blijft het karakter luchtig. En ik merk, dat we heel vaak de juiste snaar raken. De reacties zijn vaak heel leuk en zelfs geëmotioneerd.”

“Nee, een hele sterke band met de deelnemers hebben we niet en krijgen we niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wij bieden een platform en de deelnemers kunnen daarbinnen hun eigen gevoel volgen en hun eigen weg gaan. OvO is geen datingclub, maar het is wel heel leuk om te kunnen constateren dat het voor sommige mensen heel waardevolle contacten oplevert. Dan heb je een groot deel van je doelstelling als organisatie al bereikt.”

Winkelcentrum
Willem en zijn echtgenote komen al meer dan twintig jaar in het winkelcentrum, maar zeker niet dagelijks. Een winkelcentrum om te gaan shoppen vinden ze het niet. Willem is wel een fan van de boekhandel. “Niet zo’n uitgebreid assortiment als in de stad bij boekhandel Heijnen, maar voor een wijk een dikke voldoende.” Over het winkelcentrum is hij wel positiever gaan denken. “Een paar jaar geleden was er veel leegstand. Gelukkig zijn er leuke winkels bij gekomen. Zo is er altijd wel een wisseling van de wacht. Maar het is en blijft eigenlijk te klein om meer te zijn dan een boodschappen winkelcentrum en dat is jammer.”

Andere Maaspoorters van de Maand:
Maart 2019: Modelspoorgroep ‘s-Hertogenbosch
Januari 2019: The van der Loo
December 2018: Jenny Veldhuis
November 2018: Willem van Loo
Mei 2018: Ingrid Mulders
April 2018: Nick van Duren
Maart 2018: Leo van Balen
Januari 2018: Harrie Aarts
December 2017, Berrie van Laarhoven
November 2017, Xandra Bartels
Oktober 2017, Martin Elshout


Kent u iemand die voor deze rubriek in aanmerking komt? Meld dat a.u.b. aan onderstaand mailadres met de naam van die persoon en in het kort een argumentatie. Voorwaarde is wel dat de Maaspoorter van de maand ook in onze wijk woonachtig is. Vergeet niet de contactgegevens van u of die van uw potentiële Maaspoorter van de maand te vermelden. 

Stuur uw suggestie naar maaspoorter@winkelcentrummaaspoort.nl

Willem van Loo
Geboren in Hilversum
Sinds 1996 woonachtig in de Maaspoort
Fysisch chemicus, sinds 2008 met vervroegd pensioen
Medeoprichter van en voortrekkersrol bij Ouderen voor Ouderen
Volgt cursussen filosofie
2 dochters en 1 zoon
5 kleinkinderen
Hobbies: Filosofie, vrijwilligerswerk, lezen en de 5 kleinkinderen
Favoriete winkel op het winkelcentrum: The Readshop

Pin It on Pinterest

Share This